Tuesday, February 5, 2008

城城試坐富城列車

Sources: MingPao / TaKungPao / WenWeiPo / TheSun / Oriental / SingTao / TOM [slideshow] / QQ / TungStar / SINA

Aaron Kwok took the MTR Airport Express line to attain his advertisement of his upcoming De Show Reel Extension on the train. Aaron waited at that platform with full of joy and dancing like a big kid. The night before he went with his dance instructor Sunny Wong and manager Siu May to Sheung Wan for hot pot.

[AppleDaily] 郭 富 城 坐 機 鐵 開 騷

郭 富 城 去 年 開 完 個 唱 後 , 本 月 14 日 情 人 節 他 又 會 再 舉 行 一 連 七 場 個 唱 , 而 地 點 則 會 由 紅 館 轉 到 亞 洲 博 覽 館 , 城 城 近 日 正 忙 於 綵 排 個 唱 , 希 望 今 日 年 廿 九 可 以 輕 輕 鬆 鬆 回 家 與 母 親 過 年 , 順 道 休 息 數 天 。 不 過 假 期 前 , 他 就 應 有 線 娛 樂 新 聞 台 要 求 拍 攝 賀 年 特 輯 , 特 地 乘 搭 機 鐵 行 大 運 。

顯 得 十 分 雀 躍 拍 攝 當 日 , 城 城 拿 機 鐵 車 票 準 備 入 閘 時 , 他 已 顯 得 相 當 雀 躍 , 大 讚 機 鐵 站 十 分 漂 亮 , 而 當 印 上 他 肖 像 的 列 車 駛 近 月 台 時 , 他 更 開 心 地 和 一 眾 主 持 人 手 舞 足 蹈 一 番 。 入 到 車 廂 後 , 城 城 又 大 讚 車 廂 光 潔 寬 敞 , 城 城 更 開 玩 笑 說 : 「 或 者 開 騷 前 , 我 會 坐 機 鐵 去 場 館 都 唔 定 , 因 為 真 係 幾 方 便 。 」
撰 文 : 林 妃
城 城 坐 機 鐵 時 顯 得 很 雀 躍 , 更 大 讚 車 廂 寬 敞 。

城 城 ( 左 ) 日 前 與 有 線 節 目 主 持 到 機 鐵 站 拍 賀 年 特 輯 。

No comments: