Friday, February 8, 2008

城城自製浪漫滿屋

Caption: 農 曆 新 年 是 城 城 最 重 視 的 節 日 , 所 以 一 定 會 抽 時 間 與 家 人 團 聚 。

[AppleDaily] 遍 插 紅 花 旺 人 緣 城 城 自 製 浪 漫 滿 屋

不 只 女 人 愛 花 , 男 人 都 可 以 是 愛 花 之 人 , 郭 富 城 便 是 其 中 之 一 , 尤 其 在 農 曆 年 間 , 他 會 將 家 中 佈 置 得 有 如 一 個 美 麗 的 花 園 , 充 滿 新 年 氣 氛 , 不 過 對 於 送 花 給 情 人 , 城 城 表 示 近 年 忙 於 工 作 , 已 很 少 送 花 , 不 知 緋 聞 女 友 熊 黛 林 有 否 收 過 城 城 所 送 的 花 呢 ?   採 訪 : 胡 比

郭 富 城 在 今 年 情 人 節 會 開 演 唱 會 , 近 日 已 密 鑼 緊 鼓 為 演 唱 會 綵 排 , 不 過 農 曆 新 年 是 他 最 重 視 的 節 日 , 所 以 他 必 定 會 休 息 數 天 , 與 家 人 團 聚 , 尤 其 是 年 廿 八 , 城 城 必 定 放 假 , 他 說 : 「 因 為 我 要 幫 屋 企 洗 邋 遢 , 呢 個 係 我 習 慣 , 我 仲 會 親 自 去 買 花 放 屋 企 。 」

親 自 選 購 年 花 城 城 透 露 每 年 必 定 會 親 自 選 購 桃 花 、 蘭 花 和 菊 花 等 各 種 年 花 放 在 家 中 , 讓 全 屋 充 滿 新 年 氣 氛 , 城 城 今 年 還 嘗 試 學 插 花 , 更 特 別 喜 愛 紅 色 的 花 , 貪 其 顏 色 奪 目 , 又 有 大 紅 大 紫 的 寓 意 , 一 向 愛 花 的 城 城 被 問 到 會 否 送 花 給 情 人 ? 他 說 : 「 呢 幾 年 都 好 忙 , 好 似 好 少 送 花 畀 人 , 收 花 就 多 , 我 歌 迷 好 鍾 意 送 花 畀 我 。 」 未 知 其 緋 聞 女 友 熊 黛 林 有 否 收 過 他 所 送 的 花 呢 ?

滿 腦 子 新 大 計 城 城 又 指 每 個 節 日 他 都 會 親 自 將 屋 企 佈 置 得 充 滿 氣 氛 , 他 說 : 「 我 唔 畀 工 人 搞 , 全 部 由 我 一 手 一 腳 包 辦 , 等 親 戚 朋 友 我 屋 企 時 , 多 個 話 題 , 順 便 欣 賞 下 我 傑 作 嘛 。 」
新 一 年 城 城 在 事 業 上 已 有 全 盤 計 劃 , 做 完 演 唱 會 後 , 便 投 入 電 影 工 作 , 年 內 希 望 能 拍 三 至 四 部 電 影 , 並 策 劃 他 理 想 中 的 音 樂 舞 台 劇 , 完 成 他 多 年 的 心 願 。
攝 影 : 陳 慧 安
服 裝 提 供 : Gucci
場 地 提 供 : 六 月 花 店

Caption: 城 城 表 示 會 親 自 將 屋 企 佈 置 得 充 滿 新 年 氣 氛 , 讓 親 戚 朋 友 欣 賞 自 己 的 傑 作 。


Sources: @ActioNews Aaron Kwok is the man who loves flowers. Every year, he welcomes the Lunar New Year by selecting the flowers himself, from orchids to cherry blossoms. He especially likes red color fresh flowers, because they're eye-catching. He arranged them at home to create the romantic, new year atmosphere. As for his new year wishes, as soon he finishes his extended shows, he'll have 3-4 movies to do, and working on his dream musical.

No comments: