Wednesday, January 28, 2009

城城甩Lynn搵樂仔陪滾

Sources: Oriental / TheSun / SingPao / [AppleDaily] 城 城 初 一 會 樂 仔 齊 齊 烚

向 來 超 級 愛 打 邊 爐 的 郭 富 城 , 於 前 晚 大 年 初 一 也 要 烚 來 過 節 。 前 晚 約 10 時 左 右 , 城 城 的 火 紅 法 拉 利 停 泊 在 跑 馬 地 愉 記 小 菜 火 鍋 館 門 口 , 余 文 樂 的 黑 色 平 治 跑 車 也 在 附 近 , 原 來 二 人 相 約 幾 位 好 友 一 同 打 邊 爐 聚 餐 , 菜 館 還 故 意 為 這 兩 位 貴 賓 拉 上 幕 簾 , 好 讓 他 們 吃 得 盡 興 。

嘆 足 兩 粒 鐘 直 至 昨 日 年 初 二 的 凌 晨 12 時 許 , 眾 人 飲 飽 食 醉 , 城 城 率 先 離 去 , 他 見 記 者 拍 照 , 笑 容 滿 面 , 但 聽 得 有 人 祝 他 新 年 快 樂 , 依 然 只 笑 不 語 , 速 速 上 車 走 人 。
余 文 樂 步 出 菜 館 後 , 主 動 向 記 者 說 : 「 恭 喜 發 財 , 年 初 一 都 要 開 工 呀 ? 」 被 問 到 新 年 有 何 節 目 , 樂 仔 說 : 「 冇 呀 , 冇 乜 特 別 搞 。 」 問 他 新 年 願 望 , 樂 仔 笑 謂 : 「 希 望 大 家 都 開 心 啦 。 」 邊 說 邊 上 車 離 開 。
採 訪 、 攝 影 : 娛 樂 突 發 組

城 城 駕 駛 其 火 紅 法 拉 利 到 跑 馬 地 與 朋 友 打 邊 爐 , 不 過 見 記 者 卻 始 終 不 發 一 言 。

余 文 樂 離 開 火 鍋 店 時 笑 笑 口 向 記 者 拜 年

No comments: