Thursday, July 16, 2009

Next Magazine 1010期《壹週刊》

城城射住張鈞甯

由城城郭富城主演嘅新戲《殺人犯》,上個禮拜二(七月七日)晚响中環 G Bar舉行首映禮,唔少圈中人捧場,包括張可頤、鄭伊健、古巨基、草蜢等。
大部分人睇完戲,都認為城城有機會再攞影帝。演技大獲好評,城...

No comments: